Kedves Látogató!

honlapfoto.jpg

 

A statisztikusokon kívül feltehetőleg csak kevesen tudnák megmondani, hogy pontosan hány magyar ember él a Földön. Megközelítőleg tizenhárom és fél, tizennégy millióan vagyunk, de - főleg politikai beszédekben említenek tizenöt milliónyit is.

Amit biztosan tudunk az az, hogy a magyarok mintegy egyharmada ma is az ország határain túl él. Az öt kontinens egyikén, ahol leszámítva a környező országokat, a magyar nyelvet nem értik s hazánkat sem biztos, hogy azonnal el tudják helyezni a világ térképén. A történelmünk azonban közös, lapjait nem csak az itthoniak, de a távolban élő magyarok is írják. Olyanok, akik átélői voltak az elmúlt évtizedek eseményeinek, de menekülvén az országból magukkal vitték azt a tudást, amely elengedhetetlen a közelmúlt valós történelmének  további  feltárásához!

Ünnepeinken gyakran halljuk: “a határainkon túl élő magyarok hozzánk és közénk tartoznak!” Biztos vagyok abban, hogy a távolban élő magyarok többsége így érez. Épp ezért ismételten fel kell vetni a kérdést, vajon tudunk-e eleget a külföldön élő magyarokról? Ismerjük-e azt, hogy az  elmúlt évtizedekben a befogadó országokban milyen  értékeket hoztak létre ezek, a hazájuktól távol élő emberek? Ismerjük-e alkotásaikat, igaz történeteiket, tevékenységük kiemelkedő, megismerésre méltó elemeit?

A válasz, igen.  Ismerjük, de csak részben! 

Hiszen a három és fél millió magyar között - a méltán világhírnévre szert tett magyarokon kívül - számtalan olyan ember él, akinek a neve és ténykedése nem eléggé ismert, pedig megérdemelnék mindnyájunk figyelmét. Tudásunk meglehetősen hézagos, sok ismeretnek nem vagyunk a birtokában. Ennek egyik oka az, hogy évtizedekig elég kevés szó esett arról, hogy élnek magyarok az ország határain, illetve Európán kívül is. Nem beszélve a  távoli földrészekről. Még  ma is ritkán kérdezik meg az érettségiző diákot arról, hogy a Földön hol élnek nagyobb tömbben magyarok,  vagy hogy a XX. században hány magyar emigrációs hullámot jegyzett fel a krónika.

A világ magyarjai között járva mondhatom, sokan őriznek  olyan, a magyarság sorsával kapcsolatos becses  dokumentumot - levelet,  rajzot, fotót , hang- és filmfelvételt  -, amelyet másolatban szeretnének közkinccsé tenni. De nem tudják, hogyan kezdjenek hozzá.

Ez a honlap azért is született, hogy legyen egy hely, ahol ki-ki írásban és szóban, hangban és képben, versben és dalban elmondhatja mindazt, amit a magyaroknak - a közismert tényeket kiegészítve vagy újakat feltárva - a nagyvilágban élő magyarokról tudni érdemes.

Ez az internetes oldal – látogatóinak aktív közreműködésével - egyfajta gyűjtő munkára vállakozik. A Budapestre eljuttatott kisebb terjedelmű írások és egyéb felvételek segítségével együttesen azt is szeretnénk megmutatni, hogy az  új hazában a magyarok miként gyarapították munkájukkal az egyetemes emberi kulturát.

Tamási Áron intelme lebegjen ezen oldal látogatói és gyarapítói előtt:

“A madárnak s a melegnek szárnya van és szabadsága, az embernek pedig egyetlen szülőföldje és sok kötelessége."

alairasom-kezzel.jpg

vissza a lap tetejére