Hazafias, gyermekközpontú és modern a Nemzeti Alaptanterv
2020. február 7. 10:07
Maruzsa Zoltán köznevelésért felelős államtitkár közölte: az a cél, hogy a magyar diákok az iskolában megismerjék a nemzeti kultúrájukat, jobban értsék a történelmi és természettudományi összefüggéseket, eredményesebben tanuljanak nyelveket, az iskolában életképes tudást szerezzenek.

A módosított Nat erősíti a nemzeti identitást, bemutatja a nemzeti kultúrát, a keresztény kulturális értékeket, a nemzeti hagyományokat, a magyar művészetet, a magyar nyelvet, segíti a közös magyar alapműveltség kialakítását és növeli az idegennyelv-tanítás hatékonyságát. Hangsúlyosabb benne a digitális készségek, a pénzügyi tudatosság, a teremtett környezet, a természet és az egészség védelme. Újdonságként pedig megjelenik a természettudomány tantárgy bevezetésének lehetősége, amely a diákoknak izgalmasabban, összevont formában, „science-típusú” tananyagként kínálja a fizika, a kémia és a biológia tantárgyakat – jelezte.

A felnőtt életre való felkészítés keretében hangsúlyosabbak az állampolgári, a pénzügyi, a társadalmi és a családi ismeretek. A módosított Nat ösztönzi az aktív és tájékozott állampolgári magatartást is. A diákok megtanulják például, hogyan kell használni az ügyfélkaput, miként kell ügyeket intézni. Matematikából a hétköznapi matematikai ismeretek elsajátítását hangsúlyozza. A magyar nyelv és irodalom, a történelem, az ének-zene tárgyak pedig tartalmi megújításon mentek át – ismertette az államtitkár.

Maruzsa Zoltán kiemelte, hogy csökken a diákok maximális heti óraszáma. Az alsó tagozat első három évében ez 24 óra lesz, amelyből 22 a kötelező. A maximumban már benne van a heti öt testnevelés óra is. A 11-12. évfolyamon pedig a maximum 34 óra lehet.

Elkészültek az új kerettantervek is, amelyeket az Oktatási Hivatal honlapján tesznek majd közzé. Az átdolgozott tankönyvek is időben rendelkezésre állnak majd.

Az államtitkár kijelentette: a balliberális ellenzék és balliberális szervezetek kritikájában nincsen semmi új, „elleneznek mindent, ami a nemzeti identitást erősíti, hiszen ők nem a nemzetek Európáját akarják megőrizni, hanem egy bevándorlókkal teli, identitását vesztett Európát akarnak létrehozni, gyenge nemzetállamokkal, gender-iskolákkal, amelyekben a diákok se nemzeti, se nemi identitást nem kapnak”.

Hangsúlyozta: „mi nem ilyet akarunk.” A kifogásolt írókkal kapcsolatban azt mondta: Wass Albert már a 2012-es Nat-ban is szerepelt, tehát nem új az anyagban. Nyirő József – Tamási Áronnal együtt – a székely irodalom klasszikusa – fejtette ki. Kertész Imre és a "Sorstalanság" szerepelni fog a kerettantervben, ami a Nemzeti Alaptanterv részletes szabályozását tartalmazza – tette hozzá.

A hosszas előkészítés és számos egyeztetés nyomán megújult Nemzeti Alaptanterv az új értékelési és támogató rendszereken keresztül csökkentheti a lemorzsolódást, a végzettség nélküli iskolaelhagyást és erősítheti a méltányosságot.

ripost.hu

Szerző: admin